ટંકારા IT સેલના સહ ઇન્ચાર્જ દિવ્યેશભાઈ સંઘાણીની દીકરી તિર્થા નો આજે જન્મદિવસ

૬૬ ટંકારા પડધરી વિધાનસભા ભાજપના IT સેલ ટીમના સહ ઇન્ચાર્જ દિવ્યેશભાઈ સંઘાણીની લાડકવાયી દીકરી “તિર્થા” નો આજરોજ જન્મ દિવસ છે