એડમિશન ઓપન : ધો. 12 કોમર્સ પછી નર્સિંગ ફિલ્ડમાં કારકિર્દી બનાવો

12 કોમર્સ પછી થતા નર્સિંગનાં કોર્ષની માહિતી એ.એન.એમ. – 2 વર્ષ, જી.એન.એમ. – 3 વર્ષ, એડમિશન માટે સંપર્ક નંબર 8758755516

નર્સિંગ કોર્સ કર્યા પછી નાં સ્કૉપ
સરકારી હોસ્પિટલ મા સ્ટાફ નર્સ તરીકે જોડાઈ શકાય
AIMS મા સ્ટાફ નર્સ તરીકે જોડાઈ શકય
આર્મી નર્સ બની શકાય
નર્સિંગ ફિલ્ડ મા હોસ્પિટલ મેટ્રોન બની શકાય
માનસિક નર્સ બની શકાય
ગાયનિક નર્સ બની શકાય
બાળરોગ નર્સ બની શકાય
નર્સિંગ કાઉન્સેલર બની શકાય
નર્સિંગ ટ્યુટર બની શકાય
નર્સિંગ રજિસ્ટ્રાર બની શકાય

નવયુગ નર્સિંગ કૉલેજ ની વિશેષતા : મોરાબી – રાજકોટ હાઇવે પર કેમ્પસ, નર્સિંગ ક્ષેત્રે હાઇલી કવાલિફાઇડ એન્ડ એક્સપીરીઅન્સ્ડ ફેકલ્ટી, વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રેક્ટીકલ માટે કોલેજની અત્યાધુનિક લેબ તેમજ વિદ્યાર્થીઓની ક્લીનીકલ પ્રેક્ટીસ તેમજ ઇન્ટર્નશીપ માટે સૌરાષ્ટ્રની નામાંકીત સદભાવના હોસ્પિટલ, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનોને રહેવા માટે અલગ-અલગ હોસ્ટેલની સુવિધા, શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજન.

12 કોમર્સમાં નાપાસ થયેલ વિધાર્થીઓ માટે પણ નવયુગ સંકુલ મા ભારત સરકાર માન્ય ઓપન સ્કૂલ પ્રોગ્રામ માથી પાસ થવાની સુવર્ણ તક છે તો આજે જ સંપર્ક કરો 9316466534

સરનામું – નવયુગ નર્સિંગ કૉલેજ , નવયુગ સંકુલ ‘બા’ ની વાડી પાસે , મોરબી રાજકોટ હાઈ વે, વિરપર પીન-363642