મોરબી ખાતે જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ દ્રારા ‘વિશ્વ બાળ મજૂરી વિરોધ દિન’ની ઉજવણી કરાઇ

મોરબી જિલ્લાના બાળ સંભાળ ગૃહ – ચિલ્ડ્રન્સ હોમ ફોર ગર્લ્સ , વિકાસ વિધાલય – મોરબી ખાતે ૧૨ જૂનના રોજ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ દ્રારા ‘વિશ્વ બાળ મજૂરી વિરોધ દિન’ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં મોરબી જિલ્લા કાનુની સેવા સત્તા મંડળ ખાતે થી District Legal Service Authority- Morbi ( DLSA) સેક્રેટરીશ્રી બિ.એસ ગઢવી દ્વારા  ઉપસ્થિત રહી બાળકોને બાળ મજુરી, શિક્ષણનું મહત્વ તથા કાયદાકીય મદદ અંગે વિવિધ વિષયો પર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.

વિકાસ વિદ્યાલય મોરબી ખાતે બાળકોને મળતી તમામ સુવિધાનું  નિરિક્ષણ કર્યું હતું. બાળકો વધુ ને વધુ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મેળવી આગળ વધવા શુભેચ્છા પાઠવેલ હતી. તથા આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ તથા વિકાસ વિદ્યાલય મોરબીના કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા