વાંકાનેર ખાતે એસ.ટી. પરિવાર તથા નાથાણી વોલેન્ટરી બ્લડ બેંક દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાશે

(રિપોર્ટર પંડયાજી વાંકાનેર)  વાંકાનેર : રક્ત દાન મહા દાન રક્ત દાન જીવન દાન ને સાર્થક કરવા વાંકાનેર એસ. ટી. ડેપો દ્વારા કર્મચારી યુનિયન નાં પ્રમુખ જયુભાં જાડેજા તથા કર્મચારીઓ દ્વારા મહા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરાયું છે જે આગામી તા. ૨૫ ને સોમવારે સવારે ૯ થી ૧૩ વાગ્યા સુધી એસ. ટી. ડેપો વાંકાનેર ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એસ.ટી. ડેપો તથા નાથાણી વોલેટરી બ્લડ બેંકના સહયોગથી યોજાશે જેમાં બ્લડ ડોનેશન કરવા ઈચ્છુક લોકોએ એસ.ટી. ડેપો ખાતે આવવા જયૂભા જાડેજાએ આહ્વાન કર્યું છે.