મોરબી : ગંગા સ્વરૂપ સહાય સમિતિ દ્વારા બહેનોને સિલાઈ મશીન અપાયા

ગંગા સ્વરૂપ સહાય સમિતિ દ્વારા ગરીબ ગંગા સ્વરૂપ બહેનોને તથા આર્થિક રીતે પછાત હોય તેવા ગરીબ પરિવારોની બહેનોને તેઓ પોતાની રોજી રોટી મેળવી શકે તથા સમાજમાં અને પોતાના કુટુંબમાં ઉપયોગી થાય તેવી ભાવના સાથે આ સિલાઈ મશીન ગંગા સ્વરૂપ સહાય સમિતિ દ્વારા આપવામાં આવે છે

રાજેશભાઈ હરિભાઈ આદ્રોજા ને ત્યાં આવા લાભાર્થી બહેનોને રૂબરૂ બોલાવી સ્વ કાન્તાબેન હરિભાઈ આદ્રોજા ની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સિલાઈ મશીન આપવામાં આવ્યા આ સેવાકીય પ્રોજેક્ટ માં ગંગા સ્વરૂપ સહાય સમિતિના ચેરમેન દેવકરણભાઈ આદ્રોજા આ સમિતિ ના સભ્યો ત્રિભોવનભાઈ સી ફુલતરિયા અને બાલુભાઈ કડીવાર, શારદાબેન આદ્રોજા, કાજલબેન આદ્રોજા તેમજ સામાજિક કાર્યકર અલ્પાબેન કક્કડ અને બહેનોની હાજરી માં આ સિલાઈ મશીન ગંગા સ્વરૂપ બહેનોને તથા આર્થિક રીતે પછાત બહેનોને દરેક ની હાજરી માં આપવામાં આવ્યા

દેવકરણભાઈ આદ્રોજા એ લાભાર્થી બહેનોને જણાવ્યું કે તમે સિલાઈ શીખી લો અને પછી તમે જો સિલાઈ કેન્દ્ર ચલાવવા માગતા હો તો તમને બીજા વધુ મશીનો પુરા પાડવામાં આવશે ટી. સી. ફુલતરિયાએ પણ આ સમિતિ દ્વારા ચાલતા સિલાઈ કેન્દ્રો વિશેની માહિતી આપી બાલુભાઈ કડીવારે હાજર રહેલા લાભાર્થી બહેનો અને હાજર વડીલ બહેનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને આ સેવાકીય પ્રોજેક્ટ પુરો થયો