ટંકારાના સાવડી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા National menstrual hygiene dayની ઉજવણી કરાઈ

ટંકારા તાલુકા ના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સાવડી ના તમામ આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિર પર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ના માર્ગદર્શન હેઠળ 28/05/2024 ના દિવસે “National Menstrual Hygiene Day” ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ.

જેની વર્ષ 2024 ની થીમ “Let’s Commit to Creating a World Where Every Individual has Access to Safe and Dignified Menstrual Hygiene Management” છે. જેનો મુખ્ય હેતુ મહિલાઓમાં માસિક ધર્મ દરમ્યાન રાખવાની થતી સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ અંગે માહિતગાર કરવામાં આવેલ.

Red dot Menstrual Bracelet Menstrual HealthHygiene બાબતે સેનેટરી પેડનો ઉપયોગ, નિકાલ,કાઉન્સિલિંગ ,માસિક દરમ્યાન સ્વચ્છતા, માસિક અંગે ની માન્યતા અને હકીકતો વિશે , ફિમેલ હેલ્થ વર્કર કૃપાબેન ડી સંતોકી, તેમજ આશાબહેન ચંદ્રિકા બેન દુબરિયા આંગણવાડી કાર્યકર જોસના બેન, જલ્પાબેન. માહિતી આપેલ તથા કાર્યક્રમને સફળ બનાવેલ.