વાંકાનેર શહેર વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણ પર નોટીસ બાદ નગરપાલિકાની તવાઈ

મયુર ઠાકોર :  વાંકાનેર શહેરમાં સરકારી જગ્યા પર ગેરકાયદેસર ખડકી દીધેલ દબાણ પર નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર ગિરીશ સરૈયા દ્વારા દબાણો પર ઘોષ બોંલવી દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા

જેમાં જકાતનાકા પાસે બાઈક અને રીક્ષા પાર્ક માટે પાર્કિંગ ઝોન માટેની જગ્યા ઉપરાંત રાતીદેવળી રોડ પર પાણીના નિકાલ માટેની જગ્યા પર ખડકી દેવાયેલ દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા અને આવનાર સમયમાં પણ શહેરની અંદર ખડકી દેવાયેલ દબાબો દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું ચીક ઓફિસર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું