મોરબી :બાટા સ્ટોરની એનીવર્સરી પર ધમાકેદાર ઓફર્સ

સ્ટોર માંથી કોઈ પણ બે પ્રોડક્ટની ખરીદી કરો એટલે બીજી પ્રોડક્ટ પર 20 % ડિસ્કાઉન્ટ (કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ પર ડિસ્કાઉન્ટ)

ફોર્મલવેર, કેઝ્યુલ, સ્પોર્ટ્સવેર અને પાર્ટીવેર સાથે લેડીઝ-જેન્ટ્સ એસેસરીઝની વિશાળ વેરાયટી છે. અહીં સ્લીપર, ચંપલ, સેન્ડલ, શૂઝ, એસેસરીઝમાં લેડીઝ પર્સ, જેન્ટ્સના બેલ્ટ, શોકસ અને વોલેટ સહિતની આઇટમોનું મોટું કલેક્શન છે.

ઓફર તા.19/04/2024 થી 28/04/2024 સુધી જ લાગુ
બાટા સ્ટોર, સ્ટાર આર્કેડ, સ્કાય મોલ સામે,
ઉમિયા ચોક, મોરબી
મો.નં.9904519090