મોરબી : B.Sc. Sem 4 ના રિઝલ્ટમાં જિલ્લામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરતી નવયુગ મહિલા સાયન્સ કોલેજની વિદ્યાર્થીનીઓ

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના તાજેતરમાં જાહેર થયેલ B.Sc. Sem 4 ના રિઝલ્ટમાં નવયુગ મહિલા સાયન્સ કોલેજની વિદ્યાર્થિનીઓએ જિલ્લામાં Top-3 માટે ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.

મોરબી જિલ્લામાં ૮૭.૪૫% સાથે પાનેસરા પ્રિયાંશી પ્રથમ નંબર, ૮૭.૨૭% સાથે બાવરવા પાયલ જીલ્લામાં દ્વિતીય ક્રમે, તેમજ ૮૬.૩૬% સાથે માલવત કૌશર જીલ્લામાં તૃતીય સ્થાન મેળવી નવયુગ સાયન્સ કોલજની ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ રિઝલ્ટ મેળવવાની પરંપરાને જાળવી રાખી છે. સર્વશ્રેષ્ઠ રિઝલ્ટ લાવવા બદલ સંસ્થાના પ્રમુખ પી. ડી. કાંજીયા અને પ્રિન્સિપાલ એ સ્ટૂડન્ટ્સ અને સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.